• Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
     • Výchova v kresťanskom duchu
     • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
      • Marie Montessori
      • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa

    • Najnovšie

     Novinky

      • Bylinky pre všetkých
      • 18. 5. 2022
      • Deti vysadili do záhonov v areáli Rodinného centra Mamy Margity bylinky. naučili sa, ako vyzerajú, ako voňajú, ako sa volajú, aj to ako sa vysádzajú. Nakoniec ich dobre poliali, lebo bez vody by nemohli rásť! Ak dostanete chuť, alebo budete mať v pláne si uvariť bylinkový čaj, pokojne si ich natrhajte a odneste domov:-) Slúžia pre celé rodiny materskej školy.

      • Bylinky pre všetkých: Čítať viac
      • Z húsenice motýľ
      • 2. 5. 2022
      • Minulý rok sme s deťmi pozorovali premenu húsenice cez zakuklenie po motýľa. Tento rok sme sa rozhodli zopakovať aktivitu. Deti takto môžu "v priamom prenose" pozorovať životný cyklus motýľa.

      • Z húsenice motýľ: Čítať viac
      • Oznámenie o vyhlásení výberového konania
      • 29. 4. 2022
      • Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, ako zriaďovatelia Materskej školy Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava 821 04, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov

       v y h l a s u j ú

       výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa/riaditeľky uvedenej školy.

       Kvalifikačné predpoklady a požiadavky podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
       • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre príslušný druh a typ školy,
       • výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca najmenej 5 rokov,
       • bezúhonnosť,
       • zdravotnú spôsobilosť,
       • ovládanie štátneho jazyka.

      • Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Čítať viac
      • Prijímanie detí do materskej školy
      • 11. 3. 2022
      • OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ ŽIADOSTÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤAŤA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/23

       Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 254/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2022 sa budú prijímať

      • Prijímanie detí do materskej školy : Čítať viac
      • Dúhový autobus
      • 30. 3. 2022
      • 23.3. k nám prišiel Martin Žák so svojím predstavením: Dúhový autobus. Deti sa tešili skvelej jazde počas ktorej navštívili rôzne krajiny a spoznali zaujímavé veci. Vyskúšali si natáčanie v Hollywoode, módu v Paríži, ale aj to, aká vzácna a dobrá je slovenská voda.

      • Dúhový autobus: Čítať viac
      • Návšteva knižnice. Trieda Nezábudky.
      • 22. 3. 2022
      • Navštívili sme miestnu knižnicu na Trnávke, kde sme sa dozvedeli ako to v knižnici funguje s požičiavaním knižiek a kde nájdeme knižky pre nás. V priestoroch knižnice je pre deti vytvorený kútik, kde môžu sedieť, oddychovať a pozerať si knižky. My sme si v ňom tiež posedeli, aby sme objavili nové rozprávkové knižky a encyklopédie pre deti. Tešíme sa, keď tam znova pôjdeme s rodičmi.

      • Návšteva knižnice. Trieda Nezábudky.: Čítať viac
      • Interaktívna stavba rieky
      • 22. 3. 2022
      • Pani Materňáková pripravila pre deti z triedy Zvončeky, interaktívnu stavbu vlastnej rieky so všetkým, čo do nej patrí. Deti použili štrk, piesok, listy, konáriky, kamienky a nechýbali ani živočíchy. Pomocou lupy pozorovali životné prejavy živočíchov. Veľmi pekne ďakujeme Amálkynej mamičke za možnosť vedecky orientovanej prednášky.

      • Interaktívna stavba rieky : Čítať viac
      • DAPHNE
      • 25. 2. 2022
      • DAPHNE nám prišlo porozprávať o tom, ako sa v lese zvieratkám zle žije, keď sú les a potôčiky znečistené. Preto im deti vyzbierali odpadky. A nie hocako!!! Pekne ich potriedili na recykláciu! ...a pri tom sa naučili, že baterky zbierame do samostatnej nádoby a už vôbec nepatria do komunálneho odpadu!

      • DAPHNE: Čítať viac
      • Príprava na sviatok Don Bosca
      • 30. 1. 2022
      • Naše deti sa celý posledný januárový týždeň pripravovali na sviatok Don Bosca.

       Prostredníctvom pojmovej mapy sa zoznámili s najdôležitejšími udalosťami zo života svätca. Vyrábali si záložky s citátom Don Bosca a zahrali si rôzne aj pohybové hry.

      • Príprava na sviatok Don Bosca: Čítať viac
    • Pre rodičov

    • Podporte nás

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
     • Mestská časť Bratislava - Ružinov
     • Nadácia SPP
     • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet