•     

                 1. trieda - Maky            2. trieda - Zvončeky       3. trieda - Nezábudky