•     

                 3. trieda - Maky            2. trieda - Zvončeky       1. trieda - Nezábudky