• Preventívna metóda
   • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
   • Výchova v kresťanskom duchu
   • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
   • Marie Montessori
   • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa
 • Najnovšie

  Novinky

   • Zapojili sme sa do aktivity "Motýlia záhrada"
   • 25. 5. 2021
   • V predošlých týždňoch mali deti v škôlke možnosť pozorovať jedinečnú premenu z húsenice na motýľa. Sledovali rýchly rast húseničiek, fascinujúcu premenu vitálnej húsenice na nehybnú kuklu a napokon zážitok na celý život - vyliahnutie motýľa. Motýle pozorovali, kŕmili, zaznamenávali štádiá premeny a nakoniec sme ich vypustili do prírody.

   • Zapojili sme sa do aktivity "Motýlia záhrada": Čítať viac
   • Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa
   • 31. 3. 2021
   • Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 254/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR o materskej škole č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 438/2020 Z. z. a v súlade so školským poriadkom Materskej školy Mamy Margity informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2021 sa budú prijímať

   • Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa : Čítať viac
   • Ponožková výzva :-)
   • 23. 3. 2021
   • Aj tento rok sme sa s deťmi zapojili do "Ponožkovej výzvy". Každoročne sa 21. marec spája so Svetovým dňom Downovho sydrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

    Tento rok, tento deň vyšiel na nedeľu, a tak sa do tejto aktivity zapojili celé rodiny.

    Viac info nájdete na: www.ponozkovavyzva.sk

   • Ponožková výzva :-): Čítať viac
   • Prevádzka mš od 8. marca 2021
   • 4. 3. 2021
   • VÁŽENÍ RODIČIA!

    NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA ZO DŇA 2. MARCA 2021,

    A ROZHODNUTIA ZRIAĎOVATEĽA MŠ ZO DŇA 4. MARCA 2021

    OD 8. MARCA 2021

    BUDÚ MÔCŤ MATERSKÚ ŠKOLU NAVŠTEVOVAŤ VŠETKY DETI, KTORÝCH RODIČIA POTREBUJÚ UMIESTNIŤ SVOJE DIEŤA DO MŠ.

    ODPORÚČAME RODIČOM, ABY PRI SVOJOM ROZHODOVANÍ UMIESTNIŤ DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE STAROSTLIVO ZVÁŽILI SVOJU SITUÁCIU AJ VZHĽADOM K AKTUÁLNEMU VÝVINU PANDÉMIE.

   • Prevádzka mš od 8. marca 2021: Čítať viac
 • Pre rodičov

 • Podporte nás

 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
  • Mestská časť Bratislava - Ružinov
  • Nadácia SPP
  • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet