Vitajte na webstránke škôlky

Na hlavnej stránke budeme zverejňovať upozornenia na dôležité informácie a výber z fotiek z akcií.

V sekcii Stravovanie nájdete aktuálny jedálny lístok a informácie ako odhlásiť stravu. Do sekcie Fotky budeme pridávať fotky z akcií. 

Ak máte akékoľvek nápady alebo pripomieny k webstránke, tak napíšte na web@msmamymargity.sk

Prijímanie žiadostí na školský rok 2019/2020

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa prijímajú 24. apríla 2019 v budove materskej školy na Pavlovičovej ul. 3 v Bratislave

- osobne v čase 10:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
počas konzultačných hodín v mesiaci máj
- poštou na adresu materskej školy do 20. mája 2019