• Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
     • Výchova v kresťanskom duchu
     • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
      • Marie Montessori
      • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa

    • Najnovšie

     Novinky

      • Požehnanie tried v MŠ
      • 13. 1. 2022
      • 12.1. k nám prišiel don Cyril Slíž, aby požehnal priestory MŠ mamy Margity.

       Don Cyril porozprával deťom niekoľko príbehov rodín pre ktoré boli použité peniaze vyzbierané pri akcii "vianočné ruky".

      • Požehnanie tried v MŠ: Čítať viac
      • Rozbaľovanie darčekov
      • 10. 1. 2022
      • Po vianočných prázdninách, si deti našli milé prekvapenie pod stromčekom. Čakali ich tam darčeky. Pani učiteľky z Nezábudiek, Zvončekov aj Makov pripravili zaujímavé hračky pre deti. Popoludní si ich v každej triede rozbalili a spoločne sa s nimi zahrali.

      • Rozbaľovanie darčekov: Čítať viac
      • Ozdobovanie stromčeka
      • 15. 12. 2021
      • Aj tohto roku sme s deťmi vyrábali ozdoby na vianočný stomček. Spoločne sme nimi ozdobili stromček v MŠ a v kostole sv.Jána Bosca v našej farnosti.

      • Ozdobovanie stromčeka: Čítať viac
      • Milión detí sa modlí ruženec
      • 15. 12. 2021
      • Aj v tomto školskom roku sme sa my, naša Materská škola Mamy Margity, zaregistrovali a zapojili do celosvetovej modlitebnej iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec".

       V tomto roku sa iniciatíva zamerala na sv.Jozefa: "On sám sa naučil od Panny Márie, ako sa modliť celým srdcom." (kardinál Piacenzo, prezident nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi) "Vďaka nemu vidíme, ako môže Boh cez našu modlitbu, našu vernosť a poslušnosť jeho Slovu všetko obrátiť na dobré." V modlitbe sme sa spojili s deťmi celého sveta a s ružencom v ruke sme mysleli na tých, ktorí duchovnú pomoc zvlášť potrebujú. Veď aj slová P.Márie z Fatimy "modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj."

      • Milión detí sa modlí ruženec: Čítať viac
      • Brigáda triedy Nezábudiek
      • 16. 12. 2021
      • Rodičia a deti z triedy Nezábudky na spoločnej brigáde vyupratovali domček na detskom ihrisku a vypleli betónovú plochu v okolí ihriska. Po brigáde si pochutnali na výbornom guláši a dobrotách od rodičov detí.

      • Brigáda triedy Nezábudiek: Čítať viac
      • Brigáda triedy zvončekov
      • 16. 12. 2021
      • Rodičia a deti z triedy Zvončeky sa stretli v septembrovú sobotu a spoločnými silami vyčistili záhony a chodníky v okolí ihriska, vyšmirgľovali a natreli herné prvky. Brigádu zakončili grilovačkou a spoločným obedom. Ďakujeme všetkým rodinám.

      • Brigáda triedy zvončekov: Čítať viac
    • Pre rodičov

    • Podporte nás

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
     • Mestská časť Bratislava - Ružinov
     • Nadácia SPP
     • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet