• Voľné miesta na našej škole

  • pracovné ponuky sú zverejnené podľa § 6 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a § 84 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Učiteľka materskej školy

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1. septembra 2024
   • Požiadavky:
    Hľadáme do tímu učiteľa/učiteľku, ktorý/-á pracoval/-a alebo má motiváciu pracovať v montessori prostredí.

    Kompetencie učiteľa/učiteľky v mš:
    Prirodzený rešpekt a úcta k deťom
    Znalosť Montessori pedagogiky a práce s montessori edukačnými materiálmi je vítaná.

    Zručnosti nenásilnej komunikácie a schopnosť načúvať.
    Dobré organizačné a plánovacie schopnosti, plánovanie každodenných aktivít pre deti je založené na individuálnych potrebách detí.
    Schopnosť pracovať samostatne, ako aj v tímovej spolupráci.

    Benefity:
    Ponúkame priateľský, ústretový a súdržný tím ako aj osobný a profesionálny rast - školenia, kurzy, individuálne vzdelávanie.

    Vzdelanie:
    podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

    Žiadosti o zamestnanie s motivačným listom posielajte riaditeľke materskej školy:
    riaditel@msmamymargity.onmicrosoft.com
  • Administratívny pracovník

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
   • Požiadavky:
    momentálne nemáme voľné pracovné miesto
  • Upratovačka v materskej škole

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
   • Požiadavky:
    momentálne nemáme voľné pracovné miesto