• Suma:
       58,- eur/mesiac   celodenná trieda

       48,- eur/mesiac   trieda od 7:00 do 14:00 h

     Číslo účtu:
     SK53 0900 0000 0051 3375 5768

     Variabilný symbol:
     Každé dieťa má svoj vlastný variabilný symbol, ktorý vám bol zaslaný e-mailom pred začiatkom školského roku 2022/2023

     Identifikácia platby (poznámka):
     meno a priezvisko dieťaťa

     Splatnosť:
     Úhrada vopred do 20. dňa v mesiaci.

     Najneskôr na konci školského roka bude spracované vyúčtovanie, prípadné nedoplatky Vám budú oznámené začiatkom júla a preplatky zaslané na účet do 15.augusta.