• Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
     • Výchova v kresťanskom duchu
     • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
      • Marie Montessori
      • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa

    • Najnovšie

     Novinky

      • Interaktívna stavba rieky
      • 22. 3. 2022
      • Pani Materňáková pripravila pre deti z triedy Zvončeky, interaktívnu stavbu vlastnej rieky so všetkým, čo do nej patrí. Deti použili štrk, piesok, listy, konáriky, kamienky a nechýbali ani živočíchy. Pomocou lupy pozorovali životné prejavy živočíchov. Veľmi pekne ďakujeme Amálkynej mamičke za možnosť vedecky orientovanej prednášky.

      • Interaktívna stavba rieky : Čítať viac
      • DAPHNE
      • 25. 2. 2022
      • DAPHNE nám prišlo porozprávať o tom, ako sa v lese zvieratkám zle žije, keď sú les a potôčiky znečistené. Preto im deti vyzbierali odpadky. A nie hocako!!! Pekne ich potriedili na recykláciu! ...a pri tom sa naučili, že baterky zbierame do samostatnej nádoby a už vôbec nepatria do komunálneho odpadu!

      • DAPHNE: Čítať viac
      • Príprava na sviatok Don Bosca
      • 30. 1. 2022
      • Naše deti sa celý posledný januárový týždeň pripravovali na sviatok Don Bosca.

       Prostredníctvom pojmovej mapy sa zoznámili s najdôležitejšími udalosťami zo života svätca. Vyrábali si záložky s citátom Don Bosca a zahrali si rôzne aj pohybové hry.

      • Príprava na sviatok Don Bosca: Čítať viac
      • Požehnanie tried v MŠ
      • 13. 1. 2022
      • 12.1. k nám prišiel don Cyril Slíž, aby požehnal priestory MŠ mamy Margity.

       Don Cyril porozprával deťom niekoľko príbehov rodín pre ktoré boli použité peniaze vyzbierané pri akcii "vianočné ruky".

      • Požehnanie tried v MŠ: Čítať viac
      • Rozbaľovanie darčekov
      • 10. 1. 2022
      • Po vianočných prázdninách, si deti našli milé prekvapenie pod stromčekom. Čakali ich tam darčeky. Pani učiteľky z Nezábudiek, Zvončekov aj Makov pripravili zaujímavé hračky pre deti. Popoludní si ich v každej triede rozbalili a spoločne sa s nimi zahrali.

      • Rozbaľovanie darčekov: Čítať viac
      • Ozdobovanie stromčeka
      • 15. 12. 2021
      • Aj tohto roku sme s deťmi vyrábali ozdoby na vianočný stomček. Spoločne sme nimi ozdobili stromček v MŠ a v kostole sv.Jána Bosca v našej farnosti.

      • Ozdobovanie stromčeka: Čítať viac
      • Milión detí sa modlí ruženec
      • 15. 12. 2021
      • Aj v tomto školskom roku sme sa my, naša Materská škola Mamy Margity, zaregistrovali a zapojili do celosvetovej modlitebnej iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec".

       V tomto roku sa iniciatíva zamerala na sv.Jozefa: "On sám sa naučil od Panny Márie, ako sa modliť celým srdcom." (kardinál Piacenzo, prezident nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi) "Vďaka nemu vidíme, ako môže Boh cez našu modlitbu, našu vernosť a poslušnosť jeho Slovu všetko obrátiť na dobré." V modlitbe sme sa spojili s deťmi celého sveta a s ružencom v ruke sme mysleli na tých, ktorí duchovnú pomoc zvlášť potrebujú. Veď aj slová P.Márie z Fatimy "modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj."

      • Milión detí sa modlí ruženec: Čítať viac
      • Brigáda triedy Nezábudiek
      • 16. 12. 2021
      • Rodičia a deti z triedy Nezábudky na spoločnej brigáde vyupratovali domček na detskom ihrisku a vypleli betónovú plochu v okolí ihriska. Po brigáde si pochutnali na výbornom guláši a dobrotách od rodičov detí.

      • Brigáda triedy Nezábudiek: Čítať viac
      • Brigáda triedy zvončekov
      • 16. 12. 2021
      • Rodičia a deti z triedy Zvončeky sa stretli v septembrovú sobotu a spoločnými silami vyčistili záhony a chodníky v okolí ihriska, vyšmirgľovali a natreli herné prvky. Brigádu zakončili grilovačkou a spoločným obedom. Ďakujeme všetkým rodinám.

      • Brigáda triedy zvončekov: Čítať viac
      • Ponožková výzva :-)
      • 23. 3. 2021
      • Aj tento rok sme sa s deťmi zapojili do "Ponožkovej výzvy". Každoročne sa 21. marec spája so Svetovým dňom Downovho sydrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

       Tento rok, tento deň vyšiel na nedeľu, a tak sa do tejto aktivity zapojili celé rodiny.

       Viac info nájdete na: www.ponozkovavyzva.sk

      • Ponožková výzva :-): Čítať viac
      • Prevádzka mš od 8. marca 2021
      • 4. 3. 2021
      • VÁŽENÍ RODIČIA!

       NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA ZO DŇA 2. MARCA 2021,

       A ROZHODNUTIA ZRIAĎOVATEĽA MŠ ZO DŇA 4. MARCA 2021

       OD 8. MARCA 2021

       BUDÚ MÔCŤ MATERSKÚ ŠKOLU NAVŠTEVOVAŤ VŠETKY DETI, KTORÝCH RODIČIA POTREBUJÚ UMIESTNIŤ SVOJE DIEŤA DO MŠ.

       ODPORÚČAME RODIČOM, ABY PRI SVOJOM ROZHODOVANÍ UMIESTNIŤ DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE STAROSTLIVO ZVÁŽILI SVOJU SITUÁCIU AJ VZHĽADOM K AKTUÁLNEMU VÝVINU PANDÉMIE.

      • Prevádzka mš od 8. marca 2021: Čítať viac
      • Návrhy na aktivity "Dopravné prostriedky"
      • 3. 3. 2021
      • Milé deti, tento týždeň sa môžete zapojiť do aktivít s názvom „Dopravné prostriedky“

       1. Vypočujte si pieseň o dopravných prostriedkoch. Môžete sa ju aj naučiť. https://www.youtube.com/watch?v=T8T-qdXTr1A&fbclid=IwAR2JNGmqy8b-V7ttt4MGliAs88uRU54XtRHquFc84OiZ-zKWpACvYBtYEiw

       2. Aké dopravné prostriedky poznáte? Kam sa nimi môžeme dopraviť? Vidíme dopravné prostriedky len na ceste, alebo ich môžeme vidieť aj inde? (koľajnice, voda, vzduch,..) Aby ste si to zopakovali, precvičili a možno sa niečo nové aj naučili, vyplňte si tento pracovný list. (jednoduchsie.jpg, zlozitejsie.jpg)

      • Návrhy na aktivity "Dopravné prostriedky": Čítať viac
    • Pre rodičov

    • Podporte nás

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
     • Mestská časť Bratislava - Ružinov
     • Nadácia SPP
     • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet