• Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
     • Výchova v kresťanskom duchu
     • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
      • Marie Montessori
      • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa

    • Najnovšie

     Novinky

      • Jesenné prázdniny

      • 26. 10. 2023
      • Vec: Oznámenie o obmedzení prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin (30. – 31. 10. 2023)

       Oznamujeme rodičom, že v súlade so školským poriadkom MŠ Mamy Margity a z dôvodu zníženého počtu prihlásených detí (podľa prieskumu), bude v našej materskej škole počas jesenných prázdnin

      • Jesenné prázdniny: Čítať viac
      • Sokoliari

      • 22. 10. 2023
      • V piatok 20.10. k nám do MŠ prišli Sokoliari, ktorí deťom predstavili denných aj nočných operených dravcov.

       Deti tak mali možnosť naživo vidieť napr. Výra lesného, ale aj Orla púštneho.

      • Sokoliari: Čítať viac
      • Strašiak

      • 12. 10. 2023
      • Na prosbu saleziánov z Trnávky naše deti pod vedením pani učiteľky Natálie vyrobili do farskej záhrady strašiaka.

      • Strašiak: Čítať viac
      • Jablkový sad Dunajská Lužná

      • 12. 10. 2023
      • V piatok 6.10. deti navštívili Jabkový sad v Dunajskej Lužnej, kde sa mohli oboznámiť s tým, ako sa pestujú jablká a čo všetko potrebujú pracovníci sadu urobiť, aby úroda jabĺk bola čo najhojnejšia.

       V rámci prezentácie mohli deti ochutnať rôzne druhy jabĺk.

       Na záver si mohli za pomoci asistentky otrhnúť jabko zo sadu.

      • Jablkový sad Dunajská Lužná: Čítať viac
      • Turín

      • 12. 10. 2023
      • Turín🇮🇹

       Deň pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie sme na obed naštartovali deväťmiestne auto a vyrazili sme - smer Taliansko. Išli sme navštíviť nášho priateľa Don Bosca. Škôlka Mamy Margity, spolu so saleziánom (Andrej Kňaze) sme sa vybrali do Turína. Salezián, ktorý má otcovský prístup a zapálené srdce pre toto povolanie, nám cestou rozprával o živote Jána Bosca ,ale aj ,,pikošky” z turínskych ulíc.

      • Turín: Čítať viac
      • Rozlúčka s predškolákmi

      • 13. 7. 2023
      • Na sviatok svätých Petra a Pavla sme sa počas sv. omše rozlúčili s predškolákmi.

       Don Cyril požehnal deťom školské tašky a medailóniky Panny Márie Pomocnice kresťanov.

       Rozlúčková slávnosť pokračovala vo Farskej záhrade občerstvením, ktoré pripravili šikovné ruky mamičiek.

      • Rozlúčka s predškolákmi: Čítať viac
      • Návšteva Františkánskeho kostola

      • 15. 6. 2023
      • V piatok 9.6. sme navštívili najstarší chrám v Bratislave, kostol zvestovania Pána - františkánsky kostol.

       Deti obdivovali Výstavu skla v Jánovej kaplnke a tiež si mohli prezrieť celoročnú expozíciu betlehemov v krížovej chodbe františkánskeho kostola pri príležitosti osemstého výročia prvých jasličiek v Gecciu.

      • Návšteva Františkánskeho kostola: Čítať viac
      • Týždeň profesií - vysokoškolský učiteľ

      • 15. 6. 2023
      • Pán Obložinský, ktorý vyučuje na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Farmaceutická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave, deťom predstavil prácu vysokoškolského pedagóga. Spolu so svojim synom Adamkom predviedli deťom výrobu octanového roztoku.

       Týždeň profesií - vysokoškolský učiteľ

      • Týždeň profesií - vysokoškolský učiteľ: Čítať viac
      • Minizoo

      • 21. 5. 2023
      • Do našej škôlky zavítalo Minizoo s vodnými živočíchmi. Deti sa oboznámili s novými poznatkami o vretenici, žabe, mlokovi a koritnačke. Niektoré zvieratká si mohli aj pohladkať.

      • Minizoo: Čítať viac
    • Pre rodičov

    • Podporte nás

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
     • Mestská časť Bratislava - Ružinov
     • Nadácia SPP
     • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet
     • Nadácia Volkswagen Slovakia
     • Nadácia BVS