• Riaditeľka Materskej školy Mamy Margity informuje rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2024 sa budú prijímať v dňoch 2. – 16. mája 2024 elektronicky cez web stránku materskej školy.
    • Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
    • Výchova v kresťanskom duchu
    • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
    • Marie Montessori
    • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa
 • Najnovšie

  Novinky

   • Swap kníh a spoločenských hier

   • 22. 2. 2024
   • Milé deti a rodičia MŠ Mamy Margity,​​​​​​

    Príďte si vymeniť s kamošmi knižku alebo spoločenskú hru pred jarnými prázdninami..:-)))

    Chceli by sme pozvať všetky deti na mini Swap kníh a spoločenských hier.

    Kedy: štvrtok 29.2.2024 v čase od 14.00-17.00

    Kde: škôlkarska knižnica na medziposchodí, v prípade dobrého počasia vonku pred vstupom

   • Swap kníh a spoločenských hier : Čítať viac
   • Oslava Don Bosca

   • 1. 2. 2024
   • Deti v MŠ mamy Margity oslávili sviatok Don Bosca zaujímavými hrami. Každá trieda skladala iný obrázok na ktorom bol Don Bosco s deťmi. Odpovedali na kvízové otázky týkajúce sa informácií zo života Dona Bosca a nakoniec si v telocvični vyskúšali chôdzu po lane a zahrali hru "Don Boscova palička ".

   • Oslava Don Bosca: Čítať viac
   • Pesničkohry s Mirom Jilom

   • 11. 1. 2024
   • Hudobno pohybové hry s Mirom Jilom sa niesli v znamení malých zajačikov, na ktoré sa deti premenili počas pesničkohier. Deti si vyskúšali zajačiu rozvičku, rytmizačnú hru s paličkami a hru na papierové činely na motívy z baletu Luskáčik. Na záver si vyskúšali skok do farebných kruhov pri ktorom smer určili papuče.

   • Pesničkohry s Mirom Jilom: Čítať viac
   • Požehnanie tried MŠ

   • 11. 1. 2024
   • Aj tento rok sa konalo požehnanie tried a priestorov MŠ. V pondelok po vianočných prázdninách prišiel požehnať triedy don Peter Bučány.


   • Požehnanie tried MŠ: Čítať viac
   • Ozdobovanie stromčeka

   • 23. 12. 2023
   • V stredu 20.12. boli deti s pani učiteľkami ozdobovať stromček v kostole na Trnávke. Každá trieda si pripravila jeden druh vianočnej ozdoby, ktorou vyzdobili stromček. Ozdobovanie stromčeka sprevádzali spievaním vianočných kolied. Za odmenu dostali od saleziánov sladké prekvapenie.

   • Ozdobovanie stromčeka: Čítať viac
   • Vianočná besiedka

   • 23. 12. 2023
   • Aj tento rok si deti pod vedením pani učiteliek pripravili vianočný program o narodení Ježiša v Betleheme.

    Príbeh narodenia uviedli štyri sviečky: pokoj, láska,viera a nádej. Nechýbali anjeli, králi a samozrejme hlavný hrdinovia príbehu, Jozef s Máriou a malý Ježiško.

    Odkaz, ktorý nám zanechali sviece: "Plameň nádeje by nemal v našom živote vyhasnúť. Tak poďme spolu svietiť", nech ostane v našich srdciach po celý rok.

   • Vianočná besiedka: Čítať viac
   • Mikuláš

   • 12. 12. 2023
   • Šiesteho decembra do našej škôky prišiel Mikuláš s anjelom, ktorý deťom zahral krásnu melódiu na flaute.

    Deti mali s ich návštevy veľkú radosť. Mikulášovi zaspiavali koledy a pieseň k sv. Mikulášovi pri ktorej ich anjel sprevádzal svojou hrou na flaute.

    Mikuláš deťom odovzdal darčeky v eko balíčkoch.

   • Mikuláš: Čítať viac
   • Minizoo

   • 12. 12. 2023
   • V novembri nás navštívila Minizoo. Deti mali možnosť vidieť lesné zvieratká. Najviac deti zaujal ježko a jašterička.

   • Minizoo: Čítať viac
   • Zimná rozprávka

   • 28. 11. 2023
   • V piatok 24.11. zavítal do MŠ Mamy bábkoherec Margity Martin Žák s divadielkom Zimná rozprávka.

    Hlavným hrdinom príbehu bol malý škôlkar Jurko. Jurko nemal veľa kamarátov v škôlke, pretože nevedel rešpektovať potreby iných detí. Jurkov ocko požiadal naše deti o pomoc. Poprosil ich aby Jurka naučili slušne sa správať. Deti to Jurka naučili. V rodine škôlkara Jurka zavládlo šťastie a pohoda.

   • Zimná rozprávka: Čítať viac
   • Miro Jilo

   • 13. 11. 2023
   • Miro Jilo si pre deti pripravil pesničkohry zamerané na zmysly. Deti používali rôzne predmety ako farebné šatky, papier, papuče :), ktorými vyjadrovali rytmuts a mohli tak viac precítiť charakter a náladu hudobnej skladby.

   • Miro Jilo: Čítať viac
   • Jesenné prázdniny

   • 26. 10. 2023
   • Vec: Oznámenie o obmedzení prevádzky MŠ počas jesenných prázdnin (30. – 31. 10. 2023)

    Oznamujeme rodičom, že v súlade so školským poriadkom MŠ Mamy Margity a z dôvodu zníženého počtu prihlásených detí (podľa prieskumu), bude v našej materskej škole počas jesenných prázdnin

   • Jesenné prázdniny: Čítať viac
   • Sokoliari

   • 22. 10. 2023
   • V piatok 20.10. k nám do MŠ prišli Sokoliari, ktorí deťom predstavili denných aj nočných operených dravcov.

    Deti tak mali možnosť naživo vidieť napr. Výra lesného, ale aj Orla púštneho.

   • Sokoliari: Čítať viac
   • Strašiak

   • 12. 10. 2023
   • Na prosbu saleziánov z Trnávky naše deti pod vedením pani učiteľky Natálie vyrobili do farskej záhrady strašiaka.

   • Strašiak: Čítať viac
 • Pre rodičov

 • Podporte nás

 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
  • Mestská časť Bratislava - Ružinov
  • Nadácia SPP
  • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet
  • Nadácia Volkswagen Slovakia
  • Nadácia BVS