• Preventívna metóda
    • Učíme voliť si dobro a odmietať zlo
     • Výchova v kresťanskom duchu
     • Inšpirujeme sa výchovou dona Bosca a Mamy Margity
      • Marie Montessori
      • Podporujeme prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa

    • Najnovšie

     Novinky

      • Dúhový autobus
      • 30. 3. 2022
      • 23.3. k nám prišiel Martin Žák so svojím predstavením: Dúhový autobus. Deti sa tešili skvelej jazde počas ktorej navštívili rôzne krajiny a spoznali zaujímavé veci. Vyskúšali si natáčanie v Hollywoode, módu v Paríži, ale aj to, aká vzácna a dobrá je slovenská voda.

      • Dúhový autobus: Čítať viac
      • Návšteva knižnice. Trieda Nezábudky.
      • 22. 3. 2022
      • Navštívili sme miestnu knižnicu na Trnávke, kde sme sa dozvedeli ako to v knižnici funguje s požičiavaním knižiek a kde nájdeme knižky pre nás. V priestoroch knižnice je pre deti vytvorený kútik, kde môžu sedieť, oddychovať a pozerať si knižky. My sme si v ňom tiež posedeli, aby sme objavili nové rozprávkové knižky a encyklopédie pre deti. Tešíme sa, keď tam znova pôjdeme s rodičmi.

      • Návšteva knižnice. Trieda Nezábudky.: Čítať viac
      • Interaktívna stavba rieky
      • 22. 3. 2022
      • Pani Materňáková pripravila pre deti z triedy Zvončeky, interaktívnu stavbu vlastnej rieky so všetkým, čo do nej patrí. Deti použili štrk, piesok, listy, konáriky, kamienky a nechýbali ani živočíchy. Pomocou lupy pozorovali životné prejavy živočíchov. Veľmi pekne ďakujeme Amálkynej mamičke za možnosť vedecky orientovanej prednášky.

      • Interaktívna stavba rieky : Čítať viac
      • DAPHNE
      • 25. 2. 2022
      • DAPHNE nám prišlo porozprávať o tom, ako sa v lese zvieratkám zle žije, keď sú les a potôčiky znečistené. Preto im deti vyzbierali odpadky. A nie hocako!!! Pekne ich potriedili na recykláciu! ...a pri tom sa naučili, že baterky zbierame do samostatnej nádoby a už vôbec nepatria do komunálneho odpadu!

      • DAPHNE: Čítať viac
      • Príprava na sviatok Don Bosca
      • 30. 1. 2022
      • Naše deti sa celý posledný januárový týždeň pripravovali na sviatok Don Bosca.

       Prostredníctvom pojmovej mapy sa zoznámili s najdôležitejšími udalosťami zo života svätca. Vyrábali si záložky s citátom Don Bosca a zahrali si rôzne aj pohybové hry.

      • Príprava na sviatok Don Bosca: Čítať viac
      • Požehnanie tried v MŠ
      • 13. 1. 2022
      • 12.1. k nám prišiel don Cyril Slíž, aby požehnal priestory MŠ mamy Margity.

       Don Cyril porozprával deťom niekoľko príbehov rodín pre ktoré boli použité peniaze vyzbierané pri akcii "vianočné ruky".

      • Požehnanie tried v MŠ: Čítať viac
      • Rozbaľovanie darčekov
      • 10. 1. 2022
      • Po vianočných prázdninách, si deti našli milé prekvapenie pod stromčekom. Čakali ich tam darčeky. Pani učiteľky z Nezábudiek, Zvončekov aj Makov pripravili zaujímavé hračky pre deti. Popoludní si ich v každej triede rozbalili a spoločne sa s nimi zahrali.

      • Rozbaľovanie darčekov: Čítať viac
      • Ozdobovanie stromčeka
      • 15. 12. 2021
      • Aj tohto roku sme s deťmi vyrábali ozdoby na vianočný stomček. Spoločne sme nimi ozdobili stromček v MŠ a v kostole sv.Jána Bosca v našej farnosti.

      • Ozdobovanie stromčeka: Čítať viac
      • Milión detí sa modlí ruženec
      • 15. 12. 2021
      • Aj v tomto školskom roku sme sa my, naša Materská škola Mamy Margity, zaregistrovali a zapojili do celosvetovej modlitebnej iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec".

       V tomto roku sa iniciatíva zamerala na sv.Jozefa: "On sám sa naučil od Panny Márie, ako sa modliť celým srdcom." (kardinál Piacenzo, prezident nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi) "Vďaka nemu vidíme, ako môže Boh cez našu modlitbu, našu vernosť a poslušnosť jeho Slovu všetko obrátiť na dobré." V modlitbe sme sa spojili s deťmi celého sveta a s ružencom v ruke sme mysleli na tých, ktorí duchovnú pomoc zvlášť potrebujú. Veď aj slová P.Márie z Fatimy "modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj."

      • Milión detí sa modlí ruženec: Čítať viac
      • Brigáda triedy Nezábudiek
      • 16. 12. 2021
      • Rodičia a deti z triedy Nezábudky na spoločnej brigáde vyupratovali domček na detskom ihrisku a vypleli betónovú plochu v okolí ihriska. Po brigáde si pochutnali na výbornom guláši a dobrotách od rodičov detí.

      • Brigáda triedy Nezábudiek: Čítať viac
      • Brigáda triedy zvončekov
      • 16. 12. 2021
      • Rodičia a deti z triedy Zvončeky sa stretli v septembrovú sobotu a spoločnými silami vyčistili záhony a chodníky v okolí ihriska, vyšmirgľovali a natreli herné prvky. Brigádu zakončili grilovačkou a spoločným obedom. Ďakujeme všetkým rodinám.

      • Brigáda triedy zvončekov: Čítať viac
    • Pre rodičov

    • Podporte nás

    • Partneri

     Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
     • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
     • Mestská časť Bratislava - Ružinov
     • Nadácia SPP
     • Rodičia a dobrodinci, ktorí prispeli na náš účet
     • Nadácia Volkswagen Slovakia
     • Nadácia BVS