• Krúžková činnosť z dôvodu epidemickej situácie realizovaná nie je.