• Rozlúčka s predškolákmi

     • Svätou omšou o 15.00hod. sme sa v piatok 21.6.rozlúčili s našimi predškolákmi.

      Deti si na sv. omšu priniesli školské tašky, ktoré im požehnal Don Peter Bučány. Po prečítaní evanjelia triedne pani učiteľky odovzdali predškolákom medailón Panny Márie Pomocnice a knihu s hlbokým posolstvom "Magdaléna a pes z knižnice".

      Po skončení sv. omše sa deti s rodičmi a zamestnancami MŠ mamy Margity presunuli do farskej záhrady, kde ich čakalo bohaté občerstvenie a príjemná atmosféra sprevádzaná vzájomnými rozhovoromi.

     • Tanečná gymnastika

     • Tanečná gymnastka Tereza Šaranová, ktorá zastupuje našu krajinu aj na medzinárodných súťažiach v tanečnej gymnastike prišla 21.6.predstaviť našim deťom svoje športové umenie.

      Predviedla deťom náčinia s ktorými cvičí aj jednotlivé cviky, ktoré deti sprevádzali spontánnym potleskom.

      Nakoniec si deti mohli vyskúšať jednotlivé náčinia aj manipuláciu s nimi.

     • Slovenské zvyky

     • Folkloristi manželia Prekalovi nám prišli tematicky sprítomniť slovenské zvyky a tradície predstavením kroja a folklórnym tancom. Deti sa učili tanečné kroky a zvládli jednoduchý rytmický tanček. Veľmi sa im to páčilo. Po tanci si mali možnosť pochutnať na našich špecialitách - syrových korbáčikoch a pareničkách.

      Bol to veľmi užitočný a zároveň príjemne strávený čas. deti sa niečo nové naučili a zároveň zabavili.

      Milí Prekaloví, veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na budúce. 

     • MDD

     • Dnešnú oslavu MDD deti strávili s pesničkárom Mirom Jilom v telocvični, kvôli nepriazni počasia.

      Deťom však radosť z pohybu a zábava nechýbala.  Pod vedením Mira Jila si deti mohli zaspievať, zacvičiť, zbaviť sa Lepichňapa, vyrábať dunajské vlny, zajazdiť si na bicykli či premeniť sa na zaujímavú sochu.

      Nechýbal melón a darček od Mira Jila v podobe autorovej knihy s venovaním.

      Na záver každé dieťa dostalo v triede darček od vedenia Materskej Školy.

       MDD.

     • Galéria

     • V piatok 17.5. sme s deťmi navštívili Slovenskú národnu galériu v ktorej deťom pracovníci galérie predstavili zaujímavý a kreatívny program s názvom Tvary v dlani. deti si mohli vyskúšať ako tuhne sádra v dlani ako sa mení jej tvar a konzistencia a obdivovať tvar ktorý z odliatku sadry v dlani vznikol.

      V druhej časti deti spoznávali aké tvary boli typické pre obdobie baroka ktorého význam slova prezrádza nepravidelný tvar perly.

      Návšteva galérie