• Príprava na sviatok Don Bosca
     • Príprava na sviatok Don Bosca

     • Naše deti sa celý posledný januárový týždeň pripravovali na sviatok Don Bosca.

      Prostredníctvom pojmovej mapy sa zoznámili s najdôležitejšími udalosťami zo života svätca. Vyrábali si záložky s citátom Don Bosca a zahrali si rôzne aj pohybové hry. 

    • Požehnanie tried v MŠ
     • Požehnanie tried v MŠ

     • 12.1. k nám prišiel don Cyril Slíž, aby požehnal priestory MŠ mamy Margity.

      Don Cyril porozprával deťom niekoľko príbehov rodín pre ktoré boli použité peniaze vyzbierané pri akcii "vianočné ruky".

    • Rozbaľovanie darčekov
     • Rozbaľovanie darčekov

     • Po vianočných prázdninách, si deti našli milé prekvapenie pod stromčekom. Čakali ich tam darčeky. Pani učiteľky z Nezábudiek, Zvončekov aj Makov pripravili zaujímavé hračky pre deti.  Popoludní si ich v každej triede rozbalili a spoločne sa s nimi zahrali.

    • Ozdobovanie stromčeka
     • Ozdobovanie stromčeka

     • Aj tohto roku sme s deťmi vyrábali ozdoby na vianočný stomček. Spoločne sme nimi ozdobili stromček v MŠ a v kostole sv.Jána Bosca v našej farnosti.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj v tomto školskom roku sme sa my, naša Materská škola Mamy Margity, zaregistrovali a zapojili do celosvetovej modlitebnej iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec".

      V tomto roku sa iniciatíva zamerala na sv.Jozefa: "On sám sa naučil od Panny Márie, ako sa modliť celým srdcom." (kardinál Piacenzo, prezident nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi) "Vďaka nemu vidíme, ako môže Boh cez našu modlitbu, našu vernosť a poslušnosť jeho Slovu všetko obrátiť na dobré." V modlitbe sme sa spojili s deťmi celého sveta a s ružencom v ruke sme mysleli na tých, ktorí duchovnú pomoc zvlášť potrebujú. Veď aj slová P.Márie z Fatimy "modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj."

     • Brigáda triedy Nezábudiek

     • Rodičia a deti z triedy Nezábudky na spoločnej brigáde vyupratovali domček na detskom ihrisku a vypleli betónovú plochu v okolí ihriska. Po brigáde si pochutnali na výbornom guláši a dobrotách od rodičov detí.

     • Brigáda triedy zvončekov

     • Rodičia a deti z triedy Zvončeky sa stretli v septembrovú sobotu a spoločnými silami vyčistili záhony a chodníky v okolí ihriska, vyšmirgľovali a natreli herné prvky. Brigádu zakončili grilovačkou a spoločným obedom. Ďakujeme všetkým rodinám.

     • Ponožková výzva :-)

     • Aj tento rok sme sa s deťmi zapojili do "Ponožkovej výzvy". Každoročne sa 21. marec spája so Svetovým dňom Downovho sydrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. 

      Tento rok, tento deň vyšiel na nedeľu, a tak sa do tejto aktivity zapojili celé rodiny. 

      Viac info nájdete na: www.ponozkovavyzva.sk

      Viac fotiek nájdete vo fotogalérií. :-)

     • Prevádzka mš od 8. marca 2021

     • VÁŽENÍ RODIČIA!

      NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA ZO DŇA 2. MARCA 2021,

       A ROZHODNUTIA ZRIAĎOVATEĽA MŠ ZO DŇA 4. MARCA 2021

       

      OD 8. MARCA 2021

       

      BUDÚ MÔCŤ MATERSKÚ ŠKOLU NAVŠTEVOVAŤ VŠETKY DETI, KTORÝCH RODIČIA POTREBUJÚ UMIESTNIŤ SVOJE DIEŤA DO MŠ.

      ODPORÚČAME RODIČOM, ABY PRI SVOJOM ROZHODOVANÍ UMIESTNIŤ DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE STAROSTLIVO ZVÁŽILI SVOJU SITUÁCIU AJ VZHĽADOM K AKTUÁLNEMU VÝVINU PANDÉMIE.

       

      Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

      • Prednostne budú do materskej školy prijímané deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.
      • Vyplnené čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a kópia negatívneho covid testu sprevádzajúceho zákonného zástupcu dieťaťa nie starší ako 7 dní.
      • Zdravotný stav dieťaťa nesmie vykazovať príznaky žiadneho ochorenia. Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa je potrebné, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu dlhšie ako 3 dni (vrátane víkendu).

       

      Všetky tlačivá čestných prehlásení nájdete na web stránke materskej školy.

      https://msmamymargity.sk/a/tlaciva?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0JnN1YnBhZ2U9MA%3D%3D

       

       

      Prosíme Vás, aby ste najneskôr do piatku 5. marca 2021 do 14h nahlásili Váš záväzný záujem na mail skolkamamy@gmail.comLen prihlásené deti budú následne nahlásené na stravu a budú môcť byť v pondelok 8. marca 2021 prijaté do materskej školy.

      Na základe Vášho záujmu a na základe našich možností bude prispôsobená prevádzka materskej školy.

       

       

     • Návrhy na aktivity "Dopravné prostriedky"

     • Milé deti, tento týždeň sa môžete zapojiť do aktivít s názvom „Dopravné prostriedky“

      1. Vypočujte si pieseň o dopravných prostriedkoch. Môžete sa ju aj naučiť. https://www.youtube.com/watch?v=T8T-qdXTr1A&fbclid=IwAR2JNGmqy8b-V7ttt4MGliAs88uRU54XtRHquFc84OiZ-zKWpACvYBtYEiw

      2. Aké dopravné prostriedky poznáte? Kam sa nimi môžeme dopraviť? Vidíme dopravné prostriedky len na ceste, alebo ich môžeme vidieť aj inde? (koľajnice, voda, vzduch,..) Aby ste si to zopakovali, precvičili a možno sa niečo nové aj naučili, vyplňte si tento pracovný list. (jednoduchsie.jpg, zlozitejsie.jpg)

      3. Naučte sa básničku o semafore.

           „Semafor sa múdro tvári,
              červeno a žlto žiari.
               Niekedy je zelený,
               lebo sa mu nelení.
           Na červenú zastaviť sa,
            na žltú zas pripraviť sa.
            Na zelenú zrýchliť krok,
         môžeš prejsť na druhý bok.

      4. Skúste si vyrobiť semafor, podľa toho čo doma máte. Napríklad z farebného papiera, krepového papiera, z papierovej rolky, alebo si ho namaľujte. Posielame vám pár námetov (semafor1.jpg, semafor2.jpg, semafor3.jpg, semafor4.jpg)

      5. Precvičte si hlavičky a uhádnite, aký dopravný prostriedok sa v hádankách skrýva. Pomôcť vám môžu aj obrázky vedľa textu. (hadanky-dopravne_prostriedky.jpg)

     • Prevádzka mš zatiaľ NEZMENENÁ

     • VÁŽENÍ RODIČIA!

      Nakoľko minister školstva SR nevydal rozhodnutie o obmedzení prevádzky materských škôl, bude Materská škola Mamy Margity.

      NAĎALEJ DO ROZHODNUTIA MŠ SR

      V PREVÁDZKE

      PODĽA PODMIENOK, KTORÉ BOLI URČENÉ ROZHODNUTÍM ZRIAĎOVATEĽA ZO DŇA  6. 2. 2021.  MATERSKÚ ŠKOLU MôŽU NAĎALEJ NAVŠTEVOVAŤ DETI, KTORÝCH OBAJA RODIČIA PRACUJÚ A ZÁROVEŇ ASPOŇ JEDEN Z NICH PRACUJE V KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRE ALEBO ICH POVAHA PRÁCE IM JU NEDOVOĽUJE VYKONÁVAŤ Z DOMU, ALEBO OBAJA RODIČIA PRACUJÚ  Z DOMU.

     • OBMEDZENIE PREVÁDZKY

     • VÁŽENÍ RODIČIA!

      Podľa nariadenia vlády SR 

      OD 3.3.2021

      BUDÚ MÔCŤ MATERSKÚ ŠKOLU NAVŠTEVOVAŤ IBA DETI, KTORÝCH OBAJA RODIČIA MUSIA PREZENČNE CHODIŤ DO PRÁCE - POVAHA ICH PRÁCE SI VYŽADUJE PRÍTOMNOSŤ NA PRACOVISKU A MAJÚ O TOM POTVRDENIE OD ZAMESTNÁVATEĽA.

       

      Podmienky prijatia dieťaťa do mš:

      ·      Potvrdenie od zamestnávateľa (odovzdajú obaja rodičia)

      ·      Negatívny covid test sprevádzajúceho zákonného zástupcu dieťaťa nie starší ako 7 dní

      ·      Zdravotný stav dieťaťa nesmie vykazovať príznaky žiadneho ochorenia

       

      Prosíme Vás, aby ste najneskôr do 7.30h dňa 3.3.2021 nahlásili Váš záväzný záujem na skolkamamy@gmail.com.

      Len tieto deti budú následne nahlásené na stravu a budú môcť byť prijaté do mš.

       

      Keďže doteraz nebolo zverejnené rozhodnutie ministra školstva, opierame sa o príspevok ministra na stránke MŠ SR:

      https://www.minedu.sk/b-groehling-splnili-sme-odporucanie-odbornikov-vo-fungovani-skol/

     • Návrhy na aktivity "Hráme sa s papierom"

     • Milé deti, tento týždeň sme si pre Vás znova pripravili pár aktivitiek, ktoré si môžete skúsiť urobiť aj z domu. 

      1.Nájdite doma predmety/hračky, ktoré majú tvar gule/kocky. A rozdelte ich do dvoch skupín podľa tvaru. Vybrané predmety/hračky jednoducho opíšte. (napr. z čoho sú vyrobené, na čo slúžia, z akého sú materiálu,...)

      2.Vyrobte si záložku do knihy z papiera.

      • Papier vystrihnite do tvaru ceruzky
      • Navrchu spravte dierku a uviažte stužku
      • Záložku ozdobte podľa vlastnej fantázie (malovaním, kreslením, lepením,..)
      • Vložte si záložku do svojej obľúbenej knihy

      3.Poskladajte si z farebného papiera zajačika. Pracujte podľa návodu vo videu.     https://www.pinterest.ca/pin/5136987064843719/

      4.Rozcvičte si jazýček a naučte sa básničku o zajkovi.

      „Zavialo hniezda.

      Zamrzla hviezda.

      Zavialo klziská,

      Zajacom fúziská.

      Po fúzoch sa skĺza,

      Zľadovelá slza....

      Och –

      Zajko zostal v závejoch.“


      5.Poproste rodičov, aby vám prečítali nejakú rozprávku. Porozprávajte sa o nej a nakreslite k nej obrázok.

     • Návrhy na aktivity "Lesné zvieratá"

     • Milé deti, milí rodičia, posielame Vám návrhy na aktivity, ktorými sa môžete inšpirovať a skúsiť si ich aj doma. Tento týždeň máme tému „Zimná krajina, zvieratá v zime a starostlivosť o ne.“

      1. Pozrite si prezentáciu o zvieratách (Zvierata_v_zime_(1).ppt), v ktorej nájdete veľa zaujímavých informácií o zvieratkách, ale aj veľa reálnych obrázkov. Pokúste sa zvieratá na obrázkoch čo najviac opísať (aké je to zviera veľké, kde sa nachádza, čím je pokryté jeho telo, koľko má končatín,...).

      2. Prečítajte si hádanky a skúste uhádnuť o aké zvieratko ide. (hadanky.jpg)

      3. Naučte sa básničku:

      „Hľadí zajac vzad i vpred,

      Jeho chyžky zrazu niet.

      Len na chvíľu vyšiel von,

      Zasypal sneh celý dom.

      Začal plakať medzi tým,

      Z kopy snehu stúpa dym.

      -Tam je náš dom-zajko rečie,

      -už mi mamka buchty pečie.“

       

      4. V pracovnom liste Vám cestičky ukážu, ktorá stopa komu patrí. Ku stope nakreslite rovnakú značku, aká je pri zvieratku. Zvieratká na obrázku pomenujte. (PL_-_stopy.jpg)

      5. Na obrázku si popozeraj rôzne stopy lesných zvierat. (stopy_zvierat(1).jpg) Keď pôjdete von, skúste si všimnúť svoje stopy. :-) 

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus. 

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor

   Phasellrtsce scipitvarius mi. Cum sociistoque pentibus et magnis diarturtots nascetur rimulug maleada odiorbi dio gravida atcurus necuus a lorem. Maecenas tristique ori ac sem. Duis ultrices pharetra gna. Donec accumsan malesuada ornec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amt consc tetuer aiing elit. Mauris fermentum tum magna. Sed laoreet aliquam leo. Ut te dolor dapbus eget elentu vel cursus eleifend elit. Aenean auctor wrna. Aliqua volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacuest um liberoisl porta vel sceleisque eget malesuada at neque. Vivam nibhus leo vel metus. Nulla facilisi. Aenean nec eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et trices posuere cubilia Suspendisse sollicitudin velit sed leo pharetra augue nec augue. Nam elit magnandrerit sit amet tincidunt ac viverra sed nulla.

   Donec porta diam eu massa. Quisque diam lorem interdum vitaedapibus ac scelerisque vitae pede. Donec eget tellus non erat lacinia fermentum. Donec in velit vel ipsum auctor pulvinar. Proin ullamcorper urna et felis. Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Etiam lacinia feugiat libero, quis sodales metus porta quis. Proin maximus feugiat ipsum id rhoncus. Donec quis dolor eu est sagittis cursus sed eu ex. Suspendisse bibendum dignissim justo. Aliquam vestibulum magna at iaculis eleifend. Sed mattis ligula et sem egestas rutrum. Vestibulum vel ante nec erat fermentum varius. Curabitur tempus commodo velit, non commodo libero aliquam eu. Suspendisse hendrerit, urna ut convallis auctor, nunc arcu fermentum urna, eleifend vestibulum mauris nunc sit amet velit. Fusce quis massa non nibh pharetra commodo eu vel tortor. Pellentesque dui turpis, ornare at condimentum sit amet, interdum eget turpis. Praesent vitae ipsum maximus, tempus mauris ac, viverra enim. Nullam lorem lectus, venenatis sed porttitor at, cursus quis tellus.