Venujte nám 2% Zobraziť viac

Stravovanie

Jedálny lístok

Alergény: 1 - Obilniny 2 - Kôrovce 3 - Vajcia 4 - Ryby 5 - Arašidy 6 - Sója 7 - Mlieko 8 - Orechy 9 - Zelér 10 - Horčica 11 - Sézam 12 - Siričitany 13 - Vlčí bôb 14 - Mäkkýše

Je možné objednať bezlaktózové a bezlepkové diéty po doručení potvrdenia od lekára.

Odhlasovanie stravy

Odhlásenie je možné najneskôr do 7:45 daného dňa zaslaním SMS na číslo 0911 033 823 alebo emailom na jedlomamy@gmail.com.

Platba za stravu

Suma:
51,00 eur/mesiac

Číslo účtu:
SK53 0900 0000 0051 3375 5768

Variabilný symbol:
20182019

Identifikácia platby (poznámka):
meno a priezvisko dieťaťa, trieda

Splatnosť:
Úhrada vopred do 20. dňa v mesiaci.

Stravná jednotka (desiata, obed, olovrant) na deň je 2,55 eur.

Prípadné preplatky za stravu budú vyúčtované na konci školského roka a vrátené na Váš účet.