Podporte nás

Dary a sponzoring

Darovací účet pre dobrovoľný darcovský príspevok: SK07 0900 0000 0051 3375 6402.

Darcov zverejníme na webstránke (v prípade, že si to neželáte, tak nám prosím dajte vediet).

Ďakujeme za vašu podporu

 • Magistrát hlavného Mesta SR Bratislavy
 • Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • Rodičom a všetkým dobrodincom, ktorí prispeli na náš účet

Venujte nám nám 2%. Ďakujeme!

 Predvyplnené tlačivo - vyhlásenie o poukázaní 2%

 

Milí rodičia, priatelia a kamaráti našej škôlky,

prosíme, venujte nám Vaše 2%, resp. 3% prostredníctvom OZ Mamy Margity.

Za Vašu podporu ďakujeme!

Potvrdenie pre dobrovoľníkov, ktorí odpracovali viac ako 40 hodín v roku 2018 a môžu venovať až 3%, vystaví naša ekonómka Ing. Štefaničková.

Údaje o prijímateľovi

IČO: 51192144
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): OZ Mamy Margity
Ulica: Pavlovičova
Súpisné/orientačné číslo: 3325/3
PSČ: 82104
Obec: Bratislava-Ružinov

 

Užitočné informácie pre darcov 2%

Ak ste zamestnanec

 1. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2019.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2%.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) hociktorému daňovému úradu. V prípade zaslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Svoje 2% môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2018 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2% teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

Ak ste fyzická osoba a podávate si priznanie sami

 1. V daňovom priznaní uveďte, že chcete darovať 2%:
 2. Do 31. marca 2019 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo hociktorému daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade zaslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Svoje 2% môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2018 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2% teda musí byť minimálne 3 €).

Ak ste právnická osoba

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
  • Ak ste v roku 2018 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2019 (zvyčajne do 31. 3. 2019) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5.
  • Ak ste v roku 2018 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2019) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 3 a 5.
 2. Do 31. marca 2019 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2018 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €. Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.