Venujte nám 2% Zobraziť viac

OZ Mamy Margity

Názov: OZ Mamy Margity
Typ organizácie: neziskova organizácia
Adresa: Pavlovičová 3, 821 04 Bratislava
IČO: 511921 44
IBAN: SK28 8330 0000 0029 0145 2919
Dátum vzniku: 27. 10. 2017
E-mailová adresa: oz.mamy.margity@gmail.com

Členská rada:
Pedseda: Mária Sokolová
Členovia: Silvia Gaštanová
                 Petra Gregušová
                 Martina Klubert Karoli