Venujte nám 2% Zobraziť viac

Kolektív MŠ

Pedagogický kolektív

Cieľom práce našich pani učiteliek je integrálny rozvoj osobnosti dieťaťa, aby dokázalo prežívať svoj život ako dar vo vďačnosti a radosti. Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine.

Mgr. Lucia Žáčková

triedna učiteľka pre 1. triedu (motýliky)

Bc. Dominika Kyseľová

učiteľka pre 1. triedu (motýliky)

Ing. Monika Kvasnicová

triedna učiteľka pre 2. triedu (slniečka)

Sr. Mgr. Faustína Sokolová

učiteľka pre 2. triedu (slniečka)

Ing. Katarína Šmilňáková

triedna učiteľka pre 3. triedu (žabky)

Mgr. Anna Šátková

riaditeľka, učiteľka pre 3. triedu (žabky)

Mgr. Adriana Hercheľová

učiteľka pre 3. triedu (žabky)

Prevádzkový kolektív

Ing. Miriam Štefaničková

ekonómka

Zuzana Rotbauerová

výdaj stravy

Miriam Špirková

upratovačka

Antónia Kosmanová

upratovačka