Venujte nám 2% Zobraziť viac

Kontakty

Odhlasovanie stravy

Odhlásenie je možné najneskôr do 7:45 daného dňa zaslaním SMS na číslo 0911 033 823, alebo emailom na jedlomamy@gmail.com.

Prípadné preplatky za stravu budú vyúčtované na konci školského roka a vrátené na Váš účet.

Vedenie

Mgr. Anna Šátková, riaditeľka
telefónne číslo: 0911 033 822

Konzultačné hodiny:

  • utorok 10:00 - 11:00 

Prípadne podľa dohody.

Adresa

Materská škola Mamy Margity
Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava
skolkamamy@gmail.com

Zriaďovateľ

Slovenská provincia Saleziánov don Bosca
Miletičova 7, Bratislava

Príspevok na prevádzku

Suma:
70,00 eur/mesiac

Číslo účtu:
SK07 0900 0000 0051 3375 6402

Variabilný symbol:
mesiac + rok

Identifikácia platby (poznámka):
meno a priezvisko dieťaťa, trieda

Splatnosť:
Úhrada vopred do 20. dňa v mesiaci.

Platba za stravu

Suma:
51,00 eur/mesiac

Číslo účtu:
SK53 0900 0000 0051 3375 5768

Variabilný symbol:
20182019

Identifikácia platby (poznámka):
meno a priezvisko dieťaťa, trieda

Splatnosť:
Úhrada vopred do 20. dňa v mesiaci.

Dary/sponzoring

Suma:
dobrovoľná

Číslo účtu:
SK07 0900 0000 0051 3375 6402

Darcov zverejníme na webstránke (v prípade, že si to neželáte, tak nám prosím dajte vediet).