Venujte nám 2% Zobraziť viac

Dokumenty

Prihláška do MŠ

K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (je na druhej strane tlačiva)

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie + Vyjadrenie o zdravotnom stave dieťaťa
    • Word (394 KB, môžete vyplniť v počítači), PDF (67 KB)

Pravidlá

Zápis (pred nástupom do škôlky)

K nástupu do škôlky je potrebné priniesť vyplnený dotazník, vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, splnomocnenie, kópiu preukazu poistenca a potvrdenie o očkovaní.

  • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z MŠ: Word (399 KB), PDF (57 KB)
  • Prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa: Word (398 KB), PDF (46 KB)

2% z daní

Tlačivá potrebné k venovaniu 2% z daní pre našu škôlku nájdete aj s návodom v sekcii Podporte nás.